محصولات ما
Plaster Superior white
Plaster khoshkar
Plaster Nemoone soil

درباره ما

شرکت تعاونی گچ رباط سفید با نام تجاری گچ رضا در سال 1378 بصورت نیمه تعطیل توسط بنیانگذار صنعت گچ ایران جناب آقای سید باقر اورعی خریداری گردید. با واگذاری واحد مذکور به آقای مهندس امیرهوشنگ اورعی و با نگرش نوین ایشان، ضمن مرتفع شدن مشکلات عدیده و همچنین انجام تعمیرات اساسی، ظرفیت تولید کارخانه از 50 تن در روز به 1000 تن در روز در سال 1382 افزایش یافت.

ادامه مطلب

چرا گچ رضا ؟

1

ایجاد مقاومت بالا

در محصول نهایی به دلیل کیفیت بالای سنگ گچ

2

روشن بودن محصول

روشن بودن محصول نهایی به دلیل کیفیت بالای سنگ گچ و همچنین کیفیت بالای پخت

3

زمان گیرش مناسب

زمان گیرش مناسب که علاوه بر جلوگیری از پرت مصالح، باعث افزایش سرعت کار گچ کار نیز می گردد

4

دانه بندی بسیار مناسب

دانه بندی بسیار مناسب (نرمی ذرات و عدم وجود ناخالصی) که باعث افزایش چشمگیر کیفیت گچ کاری می گردد