گچ سفید ممتاز

گچ سفید ممتاز

موارد استفاده:

  • سفیدکاری داخل ساختمان
  • ساخت قالبهای گچبری جهت تزئینات داخلی
  • مجسمه سازی

مزایای گچ سفید ممتاز گچ رضا:

  • دانه بندی بسیار مناسب (نرمی ذرات و عدم وجود ناخالصی) که باعث افزایش چشمگیر کیفیت گچ کاری می گردد
  • زمان گیرش مناسب که علاوه بر جلوگیری از پرت مصالح، باعث افزایش سرعت کار گچ کار نیز می گردد
  • ایجاد مقاومت بالا در محصول نهایی به دلیل کیفیت بالای سنگ گچ
  • روشن بودن محصول نهایی به دلیل کیفیت بالای سنگ گچ و همچنین کیفیت بالای پخت